برچسب: <span>زنان و اعتیاد</span>

خانه / زنان و اعتیاد
چه اتفاقی برای زنان معتاد می افتد؟
نوشته

چه اتفاقی برای زنان معتاد می افتد؟

چندی است خبر های ضد و نقیضی از افزایش آمار معتادان زن به دست می آید. در میان این خبر ها آنچه آرامش را از آسیب شناسان اجتماعی گرفته است، دو برابر شدن مصرف کننده های مواد مخدر زن، آن هم در قشر های مرفه و تحصیل کرده کشور است. زیرا که قبلا گمان می...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان