برچسب: <span>قتل</span>

خانه / قتل
اعتیاد به تریاک حادثه قتل
نوشته

اعتیاد به تریاک حادثه قتل

اعتیاد به تریاک حادثه قتل پدرمان وضع مالی خوبی داشت. نمایندگی ایزوگام و چند تا مرغداری، آنقدر ما را در رفاه قرار داده بود، که دیگر نیازی به کار کردن ما نبود. کارگر ها کار می کردند و ما فقط آخر هر ماه سودمان را می گرفتیم و مشغول به خوشگذرانی می شدیم. هم من...

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان