برچسب: <span>مخدر گل</span>

خانه / مخدر گل
نوشته

مخدر گل

ماده مخدر گل باید مراقب بود و این ماده بسیار خطرناک و توهم زا میباشد و برای (آموزشی کمپ ترک اعتیاد) آن باید اقدام کرد. گل یکی از نام های ماده مخدر ماری جوانا است فرم ظاهری و شکل ماده مخدر جدید گل همانند ماری جوانا است اما چرا به ان گل می گویند نه...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان