دسته: <span>اخبار و حوادث اعتیاد</span>

خانه / اخبار و حوادث اعتیاد
نوشته

درد تنهایی باعث اعتیاد زنانه من

درد تنهایی باعث اعتیاد زنانه من شد نمیدانم شاید اعتیاد من به عنوان زن جور دیگر توجیه دیگر باشد ۱۷ ساله بودم که مرا به عقد مراد در آوردند. دختری روستایی که با یک نظامی ازدواج کرد و از همان روز اول بعد از ازدواج به دور از خانواده زندگی می کرد.احساس تنهایی شدیدی داشتم....

نوشته

اعتیاد به شیشه همسرم

اعتیاد به شیشه همسرم عروس خانواده هرگز فکرش را نمی کردم که شادی مواد مصرف کند. متاسفانه این را خیلی دیر متوجه شدم. درست شب عروسیمان. همان موقع که از شدت لرزش دست هایش امانش را بریده بودند و من گمان می کردم از شدت استرس و هیجان است.حدود سه سال قبل با شادی آشنا...

نوشته

از تجاوز تا اعتیاد به مواد معتاد متجاهر+۱۸

از اعتیاد تا خود فروشی تجاوز تا اعتیاد به مواد تزریق معتاد متجاهر دختر ۱۷ ساله نامش دلارا است و تنها ۱۷ سال سن دارد، اما اگر سن واقعیش را ندانید، گمان می کنید که با یک زن ۲۸ ساله در حال گفتگو هستید. اولین بار که به کنارش رفتم انتظار داشتم که از بچه...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان