دسته: <span>اخبار و حوادث اعتیاد</span>

خانه / اخبار و حوادث اعتیاد
نوشته

توهمات اعتیاد به شیشه و حادثه

توهمات اعتیاد به شیشه و حادثه در میان راهرو های دادگاه، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کرد، داد و فریاد های پسری نوجوان بود که در حال التماس کردن برای تغییر رای دادگاه بود. در گوشه ای از سالن زنی نشسته بود و آرام گریه می کرد و مردی که سرش را به...

نوشته

خشونت خانواده گرایش اعتیاد زنان

خشونت خانوده گرایش اعتیاد زنان در مقاله کمپ زنان داستانی واقعی جریان از آن قرار بود که برادرم یک زن صیغه ای برای خود اختیار کرده بود و در یکی از همان روز هایی که به مصرف شیشه پرداخته بود، دچار توهمات شدید شده بود و سرش را به صورت وحشیانه ای بریده بود. برادران...

بستری اعتیاد زنان در خانه و یا در کمپ کدامین ؟
نوشته

بستری اعتیاد زنان در خانه و یا در کمپ کدامین ؟

بستری شدن در کمپ ها و حتی نام کمپ زنان، سبب ایجاد استرس و بروز رفتار های ناهنجار و خشونت آمیز در فرد معتاد می گردد. در حقیقت شایعاتی که در مورد کمپ های ترک اعتیاد بانوان وجود دارد و ضرب و شتمی که توسط نیرو های مستقر در کمپ اجباری و اختیاری های غیر...

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان