دسته: <span>اخبار و حوادث اعتیاد</span>

خانه / اخبار و حوادث اعتیاد
نوشته

نقش خانواده بر اعتیاد زنان

خانواده یکی از مهمترین و اصولی ترین نقش ها را در اعتیاد زنان دارد. علاوه بر نقش خانواده بر اعتیاد زنان، نقش زنان بر اعتیاد همسران هم بسیار مهم است. به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است، که به بررسی عوامل گرایش زنان به مواد مخدر می پردازد. مقاله کمپ...

نوشته

اعتیاد زنانه بهترین روز های زندگیم را دود کردم

اعتیاد زنانه بهترین روز های زندگیم را دود کردم ۲۴ سال بیشتر نداشت، اما اعتیاد چهره او را نیز مانند هر معتاد دیگری تغییر داده بود. زمانی دختری جذاب، خوشگذران و پولدار بود و اکنون از آن دخترک سرخوش، مواد فروش معتادی بیشتر نمانده است. داستان زندگی میترا را از زبان خودش می شنویم. بازدیدها:...

نوشته

آیا اعتیاد در زنان را سریع تر درگیر می کند و یا مردان را؟

هم اکنون حدود ۱۰ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. اعتیاد در زنان می تواند به علل گوناگونی نظیر افسردگی، استرس زیاد در محیط خانه و یا محل کار، از دست دادن عزیزان، اعتیاد پدر و یا همسر و… باشد. به همین دلیل سرعت نرخ رشد اعتیاد در زنان بیش از مردان...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان