دسته: <span>اخبار و حوادث اعتیاد</span>

خانه / اخبار و حوادث اعتیاد
نوشته

نظر کاربر در مورد کمپ ترک زنان شیشه

نظر کاربران در کمپ زنان و ترک شیشه، ۱۱ سال بیشتر نداشتم که مادرم به هزار بهانه از پدرم جدا شد. حال من مانده بودم برادر ۶ ساله ای که مدام مادرش را می خواست و پدر کینه توزی که در چهره من همسر ناسازگار خود را می دید. کم کم تبدیل به یک زن...

شماره کمپ ترک اعتیاد زنان قرچک ورامین
نوشته

شماره کمپ ترک اعتیاد زنان قرچک ورامین

در مقاله شماره کمپ زنان در قرچک و کمپ مجاز بانوان ورامین پیشوا قابل توجه کاربران عزیز در رابطه با شماره مرکز کمپ ترک اعتیاد زنان قرچک و ورامین اجباری و اختیاری قرچک و ورامین در حال حاضر شما میتوانید برای کمپ ترک اعتیاد ورامین پیشوا، به سازمان محترم بهزیستی منطقه خود مراجعه کنید  و...

نوشته

نقش خانواده بر اعتیاد زنان

خانواده یکی از مهمترین و اصولی ترین نقش ها را در اعتیاد زنان دارد. علاوه بر نقش خانواده بر اعتیاد زنان، نقش زنان بر اعتیاد همسران هم بسیار مهم است. به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است، که به بررسی عوامل گرایش زنان به مواد مخدر می پردازد. مقاله کمپ...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان