برچسب: <span>اعتیاد تریاک زنان</span>

خانه / اعتیاد تریاک زنان
نوشته

از خیاطی تا فروش مواد مخدر

از خیاطی تا فروش مواد مخدر پدرو مادر به تریاک نامش فیروزه است. در همسایگی ما زندگی می کند. زنی بسیار محترم و زحمتکش. خیاط چیره دستی است و از زمانی که به خاطر دارم تمامی سیسمونی و تا لباس عروس الانم با دستان پر مهرش دوخته شده اند. از دار دنیا یک خواهر و...

اعتیاد به تریاک حادثه قتل
نوشته

اعتیاد به تریاک حادثه قتل

اعتیاد به تریاک حادثه قتل پدرمان وضع مالی خوبی داشت. نمایندگی ایزوگام و چند تا مرغداری، آنقدر ما را در رفاه قرار داده بود، که دیگر نیازی به کار کردن ما نبود. کارگر ها کار می کردند و ما فقط آخر هر ماه سودمان را می گرفتیم و مشغول به خوشگذرانی می شدیم. هم من...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان