برچسب: <span>اعتیاد دختران</span>

خانه / اعتیاد دختران
نوشته

اعتیاد من و رفتن به کمپ ترک زنان

پانزده ساله بودم که پدرم فوت کرد. بعد از او اختیار زندگیم به دست برادران به ظاهر با حساسیت افتاد. آن ها هم به هر دلیلی مرا به باد کتک می گرفتند. جرات بیرون رفتن از خانه را نداشتم. نمی توانستم با دوستانم صحبت کنم و یا حتی در مسیر مدرسه مرا کنترل می کردند.مجبور...

نوشته

اعتیاد زنانه با سوختن در زندگی بدون خانواده

نامش زیبا بود و البته چهره اش نیز مانند نامش زیبا و جذاب. مو های بلوند با چشمانی عسلی. او را اولین بار پس از باز شدن در بازداشتگاه دیدن. حالتش شبیه دختر بچه های ۱۲ ساله بود. انگار که اصلا بزرگ نشده بود. با بازشدن در، آغوشش را به روی مامور آگاهی باز کرد...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان