برچسب: <span>اعتیاد شیشه</span>

خانه / اعتیاد شیشه
نوشته

آزمایشگاه شیمی تا تولید مواد مخدر

از آنجایی که خود در محله ای بزرگ شده بودم که دسترسی به مواد مخدر در آن بسیار آسان بود، چند تن از جوانان محل را برای این کار انتخاب کردم. آن ها نیز بعد از امتحان کردن مواد، قول همکاری دادند. از آن روز به بعد هم زندگی آن ها زیر و رو شد...

نوشته

توهمات اعتیاد به شیشه و حادثه

توهمات اعتیاد به شیشه و حادثه در میان راهرو های دادگاه، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کرد، داد و فریاد های پسری نوجوان بود که در حال التماس کردن برای تغییر رای دادگاه بود. در گوشه ای از سالن زنی نشسته بود و آرام گریه می کرد و مردی که سرش را به...

توهمات خانم بیمار اعتیاد بعد از مصرف شیشه
نوشته

توهمات خانم بیمار اعتیاد بعد از مصرف شیشه

این داستان زنی است که در میان سیل عظیمی از معتادان به صورت تصادفی انتخاب شده است و درباره نحوه چگونگی معتاد شدن خود می گوید.تا جایی که او با وسایل اعتیاد خود صحبت می کرد و آن ها زن و فرزند خود خطاب می نمود.

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان