برچسب: <span>اعتیاد و طلاق</span>

خانه / اعتیاد و طلاق
نوشته

اعتیاد به مواد پسرم بخاطر عشق

شروع به اعتیاد فرزندم به مواد مخدر با فریب ، همسرش تا اقدام برای مرکز ترک اعتیاد یوسف پسر بسیار دوست داشتنی و زیبایی بود. آنقدر که امکان نداشت کسی او را ببیند و نخواهد با او عکسی بیندازد. من و همسرم از آنجایی که سال ها منتظر نوزادی بودیم تا او را در آغوش...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان