برچسب: <span>ترک اعتیاد شیشه زنان</span>

خانه / ترک اعتیاد شیشه زنان
اعتیاد شیشه زنان فرزندم قربانی کردم
نوشته

اعتیاد شیشه زنان فرزندم قربانی کردم

اعتیاد شیشه زنان فرزندم قربانی کردم نامم فرزانه است و ۳۴ سال سن دارم. داستان زندگی من درس عبرتی است برای تمامی زنانی که گرفتار اعتیاد می شوند. زنانی که نمی دانند اعتیاد چه بر روز خانواده شان می آورد. ماجرا از آن جایی شروع شد که حدود ۷ سال قبل، از روی تنهایی و...

نوشته

عشقی با یک دنیا تنفر

ماجرای عشق ما زبانزد فامیل بود. عشقی که بعد از ۱۰ سال مخالفت خانواده ها به سرانجام رسید. این داستان زندگی هنگامه و شهریار است که از زبان این زن ۴۵ سال نقل می شود.او اعتیاد به الکل و بعدها در ساخت شیشه بخاطر علم شیمی.

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان