برچسب: <span>ترک اعتیاد کودکان و نوجوانان</span>

خانه / ترک اعتیاد کودکان و نوجوانان
نوشته

اعتیاد به مخدر در کمین کودکان و نوجوانان

اعتیاد بیماری است که امروزه در همه جای دنیا و در هر سنی مردان و زنان شخص را آلوده می سازد. در واقع اعتیاد مرز های جنسیتی، مذهبی، سنی و… را از بین برده است و هر شخصی در هر جایگاهی می تواند به این بیماری دچار گردد. متاسفانه آن چه این موضوع را بیش...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان