دسته: <span>آموزشی اعتیاد</span>

خانه / آموزشی اعتیاد
آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه
نوشته

آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه

آسیب اعتیاد زنان تنها به مصرف مواد مخدر ختم نمی شود. بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می گردد، که به هر دلیلی فرد معتاد خانه خود را ترک کرده و رو به سوی کارتن خوابی می آورد. در این حالت برای تامین مواد مخدر دست به هر کاری، از جمله؛ دزدی تا تن فروشی...

آتشی به نام اعتیاد زنان به مواد مخدر
نوشته

آتشی به نام اعتیاد زنان به مواد مخدر

اعتیاد همواره پدیده ای مردانه بوده و جامعه، اعتیاد زنان را مورد پذیرش قرار نمی دهد. این در حالی است که آمار ها نشان می دهد، هم اکنون آمار اعتیاد زنان و در مرکز ترک اعتیاد زنان نیز اختلافات ناچیزی با اعتیاد مردان دارد و تنها تفاوت آن ها در این است که زنان در...

نوشته

جوانی دوره ای سرشار از بحران مانند اعتیاد

جوانی دوره از پر از شور و هیجان است. در این برهه زمانی، اغلب افراد تمایل به تجربه برخ از مسائل دارند. این قاعده در مورد تمامی افراد وجود دارد. بنابراین گمان نکنید چون دختر و پسری آرام دارید از این موضوع استثنا هستید. یکی از مواردی که افراد تمایل به تجربه آن دارند، مواد...