برچسب: <span>ترک شیشه زنان</span>

خانه / ترک شیشه زنان
قدرت گسترش بین اعتیاد زنان و مردان !!!
نوشته

قدرت گسترش بین اعتیاد زنان و مردان !!!

قدرت گسترش بین اعتیاد زنان و مردان بر اساس طرح ملی که یک ارزیابی سریع از وضعیت مواد در ایران بود، مشخص شد که نرخ ابتلا در دختران و پسران کاملا متفاوت است. این تحقیقات نشان داد که اغلب پسران مصرف کننده، خود دارای یک والد معتاد بوده اند و این در حالی است که...

نوشته

اعتیاد من و رفتن به کمپ ترک زنان

پانزده ساله بودم که پدرم فوت کرد. بعد از او اختیار زندگیم به دست برادران به ظاهر با حساسیت افتاد. آن ها هم به هر دلیلی مرا به باد کتک می گرفتند. جرات بیرون رفتن از خانه را نداشتم. نمی توانستم با دوستانم صحبت کنم و یا حتی در مسیر مدرسه مرا کنترل می کردند.مجبور...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان