برچسب: <span>تولید مواد مخدر</span>

خانه / تولید مواد مخدر
نوشته

آزمایشگاه شیمی تا تولید مواد مخدر

از آنجایی که خود در محله ای بزرگ شده بودم که دسترسی به مواد مخدر در آن بسیار آسان بود، چند تن از جوانان محل را برای این کار انتخاب کردم. آن ها نیز بعد از امتحان کردن مواد، قول همکاری دادند. از آن روز به بعد هم زندگی آن ها زیر و رو شد...

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان