برچسب: <span>مرکز اجباری زنان متجاهر</span>

خانه / مرکز اجباری زنان متجاهر
نوشته

نظر کاربر در مورد کمپ ترک زنان شیشه

نظر کاربران در کمپ زنان و ترک شیشه، ۱۱ سال بیشتر نداشتم که مادرم به هزار بهانه از پدرم جدا شد. حال من مانده بودم برادر ۶ ساله ای که مدام مادرش را می خواست و پدر کینه توزی که در چهره من همسر ناسازگار خود را می دید. کم کم تبدیل به یک زن...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان