برچسب: <span>هزینه بستری کلینیک بانوان</span>

خانه / هزینه بستری کلینیک بانوان
نوشته

هزینه کمپ ترک اعتیاد زنان ۱۴۰۳

هزینه درمانی مراکز درمانی کمپ ترک اعتیاد زنان میان مدت و بلند مدت اقامتی هزینه هردوره درمانی ماهانه در سال ۱۴۰۳ تحت نظارت محترم سازمان بهزیستی میباشد، هزینه های بستری طبق تعرفه و پروتکل سازمان بهزیستی میباشد. هر ساله سازمان بهزیستی مبلغی را به عنوان نرخ بستری به ازای هر بیمار به کمپ ها اعلام...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان