برچسب: <span>کمپ اعتیاد زنان</span>

خانه / کمپ اعتیاد زنان
نوشته

خطراعتیاد به مواد مخدر زنان برای کاهش وزن

آمار ها نشان می دهد که یکی از دلایل اعتیاد زنان، فروش و ترویج مصرف شیشه و گل در آرایشگاه و باشگاه های ورزشی زنانه است. در حقیقت افراد سودجو با تبلیغات فریبکارانه به تشویق مصرف کنندگان می پردازند. این افراد با تبلیغ مواد کاهش دهنده وزن که حاوی مواد مخدر هستند، افراد را ترغیب...

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان