برچسب: <span>کمپ برای ترک زنان</span>

خانه / کمپ برای ترک زنان
نوشته

اعتیاد در زنان

اعتیاد در بانوان خیلی سریعتر بر چهره آنان مینشیند با وجود استفاده از مواد مخدر یا الکل حتی در سطح پایین تر از مردان، زنان معمولا سریعتر از همتایان مردشان پیشرفت می کنند،از لحاظ ظاهری و جسمی در معرض شدید چهره اعتیاد قرار میگیرند. زنان همچنین از عواقب سلامت مصرف مواد مانند مرگ، سرطان، بیماری...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان