برچسب: <span>کمپ ترک اعتیاد زنان</span>

خانه / کمپ ترک اعتیاد زنان
نوشته

اعتیاد زنان من فقط ۱۲ سال داشتم

این داستان ماجرای زنی غم دیده است که علی رغم میل خویش، سرنوشت شوم خود را برای دو دخترش رقم زده است. نام او زیباست و ۵۵ سال سن دارد. ۱۲ ساله بود اعتیاد پدر و همسر که نیازی برای ترک اعتیاد خود اقدامی نمیکردند.

نوشته

ترک مواد مخدر زنان مادر سخت تر است یا ترک فرزند؟

این سوالی است که اگر از هر زن بیمار اعتیاد پرسیده شود، می گوید مواد مخدر و اگر از هر زن سالمی پرسیده شود می گوید فرزندم. این تفاوت میان یک زندگی سالم و زندگی همراه با مواد مخدر است. این بار به سراغ این بیمار زنان در کمپ بانوان رفته ایم. تا به پای...

نوشته

خطر شروع اعتیاد زنان و ترک اعتیاد در زنان

دقیق شویم و به ریشه یابی آن ها بپردازیم. با یک نگاه کنجکاوانه خواهیم یافت که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مانند طلاق، دزدی، روسپیگری و کارتن خوابی، از جمله عوارض اعتیاد به شمار میرود . اعتیاد زنان که و آن هم رشد روز افزون اعتیاد زنان می باشد. اعتیاد در زنان بیشتر به مواد...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان