برچسب: <span>کمپ ترک اعتیاد زنان</span>

خانه / کمپ ترک اعتیاد زنان
نوشته

ترک مواد مخدر زنان مادر سخت تر است یا ترک فرزند؟

این سوالی است که اگر از هر زن بیمار اعتیاد پرسیده شود، می گوید مواد مخدر و اگر از هر زن سالمی پرسیده شود می گوید فرزندم. این تفاوت میان یک زندگی سالم و زندگی همراه با مواد مخدر است. این بار به سراغ این بیمار زنان در کمپ بانوان رفته ایم. تا به پای...

نوشته

خطر شروع اعتیاد زنان و ترک اعتیاد در زنان

دقیق شویم و به ریشه یابی آن ها بپردازیم. با یک نگاه کنجکاوانه خواهیم یافت که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مانند طلاق، دزدی، روسپیگری و کارتن خوابی، از جمله عوارض اعتیاد به شمار میرود . اعتیاد زنان که و آن هم رشد روز افزون اعتیاد زنان می باشد. اعتیاد در زنان بیشتر به مواد...

نوشته

مرا اجاره دادند ، مادرم مصرف کننده مواد بود

من در خانواده ای ۷ نفره در مشهد به دنیا آمدم. پدرم سرایدار خانه های خصوصی بود و مادرم نیز خانه دار و معتاد. از آنجایی که پدرم دیر به دیر به خانه می آمد، مادرم از فرصت استفاده کرده و دوستان معتاد خود را به خانه می آورد. بازدیدها: 112

شماره تماس مستقیم کمپ زنان