برچسب: <span>کمپ ترک زنان</span>

خانه / کمپ ترک زنان
نوشته

اعتیاد من و رفتن به کمپ ترک زنان

پانزده ساله بودم که پدرم فوت کرد. بعد از او اختیار زندگیم به دست برادران به ظاهر با حساسیت افتاد. آن ها هم به هر دلیلی مرا به باد کتک می گرفتند. جرات بیرون رفتن از خانه را نداشتم. نمی توانستم با دوستانم صحبت کنم و یا حتی در مسیر مدرسه مرا کنترل می کردند.مجبور...

نوشته

میخواهم بعد از ترک اعتیاد جبران کنم

در کمپ زنان در حال قدم زدن بودیم، که ناگهان دختر جوانی را دیدم که چمباته زده در کنار دیوار نشسته بود. به نزدیکش رفتم تا با او صحبت کنم. با دیدن ما از جای خود برخاست و سلام کرد. مسئول کمپ ترک اعتیاد بانوان از او خواست، در صورت تمایل با ما مصاحبه ای...

نوشته

مهر مادری، قوی تر از هر ماده مخدری است

از روزی که چشم باز کردم، در خانواده ای که مدام پای بساط منقل بودند، قرار داشتم. خانواده ای که نه تنها من برایشان مهم نبودم، بلکه سرنوشت و آینده من نیز در قبال هر گرم مواد مخدری که استفاده می کردند، هیچ ارزشی نداشت. با دانستن این امر، خود را به درس و کتاب...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان