برچسب: <span>کمپ دخترانه</span>

خانه / کمپ دخترانه
نوشته

نرسیدن به هدفهای زندگی منجر به اعتیاد دخترم شد

دو فرزند دختر دارم و یک پسر. همسرم مرد خوب و مهربانی است و کارمند یکی از ادارات دولتی می باشد. من نیز خانه دار هستم و به تربیت فرزندانم می پردازم. به لطف خدا هیچ مشکل مالی نداشتیم و فرزندانم در کمال آرامش زندگی می کردند. دختر و پسر بزرگم بعد از اتمام تحصیلات...