برچسب: کمپ زنان بهزیستی

خانه / کمپ زنان بهزیستی
نوشته

عدم اطلاع از اعتیاد مادر به دخترش برای ترک اعتیاد

در همه زندگیم سعی کردم از دخترم مراقبت کنم. شبانه روز کار کردم تا او کمبودی نداشته باشد، تا نکند دیگران بگویند که لیاقت مراقبت از او را نداشته ام. این داستان زندگی زنی درد کشیده است که عامل اعتیاد دختر ۱۷ ساله اش بود با عدم اطلاع از برخورد بیمار اعتیاد و حمایت ناسالم...