اپیدمی اعتیاد در زنان و دختران

سالهاست که اقدامات بسیاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن صورت می گیرد. اما به دلیل مختلف این امر نه تنها تا به امروز کارساز نبوده است بحث اعتیاد زنان و دختران، بلکه با رشد چشمگیری در میان قشر تحصیل کرده زنان و دختران رو به رو بوده ایم.

در گزارشات اخیر که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انتشار یافته است، متاسفانه سن اعتیاد به ۲۴ سال و چند ماه رسیده است که البته این بدان معنی نیست که معتادان جوان تر از این سن نداریم. بلکه هم اکنون شناسایی و دستگیری معتادان و ساقی های مواد مخدر در بین نوجوانان دبیرستانی هدف اصلی می باشد.

اپیدمی اعتیاد در زنان و دختران

Epidemic of Addiction in Women and Girls

ماده مخدر گل بیشترین مواد مصرفی بین جوانان

آنچه که بیشتر میان جوانان باب است، استفاده از مواد مخدر گیاهی مانند گل می باشد. نوجوانان به تصور اینکه این ماده گیاهی ضرر چندانی برای بدن ندارد، به مصرف آن می پردازند و بعد از چند ماه به دنبال مواد قوی تر برای جایگزینی می گردند. در این خصوص نیز ستاد مبارزه با مواد مخدر، چند فیلم آموزشی تهیه کرده است که آن ها در اختیار رسانه های ملی و آموزش و پرورش قرار داده است.

در گزارش فوق بر انواع اعتیاد، آسیب های ناشی از اعتیاد و آمار آن ها پرداخته شده است. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، مشخص شد که بسیاری از آسیب های اجتماعی و جسمی ناشی از اعتیاد می باشد. حدود ۵۵ درصد طلاق های ثبت شده بر اثر اعتیاد بوده و بسیاری از زندگی هایی که در شرف از هم پاشیدگی می باشند نیز، بر اثر اعتیاد است. علاوه بر این، بیماری های نظیر ایدز و هپاتیت نیز از جمله تبعات اعتیاد می باشند.

در گزارش آمده است که آسیب های ناشی از افراد معتاد به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی از آن مربوط به معتادانی است که همراه با خانواده زندگی می کنند؛ که در این صورت خطر اعتیاد همسر و فرزندان نیز زیاد می گردد و دسته ای دیگر معتادان خیابانی هستند که به معتادان متجاهر شهرت دارند. این دسته از معتادان در انظار عمومی به استعمال مواد مخدر می پردازند و برای جامعه بسیار خطرناک هستند.

طبق گفته سردار اسکندر مومنی هم اکنون نیز اقدامات بسیاری در زمینه مبارزه و ورود مواد مخدر به کشور صورت می گیرد، همچنین با همکاری سازمان بهزیستی کشور اقدامات بسیاری در زمینه ترک اعتیاد این معتادان انجام گرفته است. اما آنچه بیش از همه موارد مهم جلوه می کند، پیشگیری می باشد. در واقع ما نباید بگذاریم که به تعداد معتادان، اضافه گردد. متاسفانه با گسترش اپیدمی اعتیاد در مدارس آرایشگاه ها و حتی باشگاه های ورزشی زنانه، این امر هنوز محقق نشده است.

پایان پیام.

چاپ مطلب

بازدیدها: 71