جایگاه یک زن بیمار اعتیاد در جامعه کجاست؟

اعتیاد زنان در یک دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه این امر تنها در میان خانواده های فقیر رواج نداشته و هر قشری را درگیر خود کرده است. اینکه به چه دلایلی زنان وارد این منجلاب می شوند، موضوعی است که امروزه بر سر آن بحث های بسیاری می شود.

تحقیقات بالینی نشان داده است، اکثر زنان معتاد دارای شخصیت های ضعیفی بوده و در برابر سایر دوستان معتاد خود قدرت نه گفتن ندارند. همچنین با بررسی پرونده پزشکی آنان مشخص شده است، که اکثر آن ها یا دارای همسرانی معتاد بوده اند و یا برای فرار از احساسات ناخوشایند خود، روی به مواد مخدر آورده اند.

جایگاه یک زن معتاد در جامعه کجاست؟

جایگاه زنان اعتیاد در جامعه بعد از ترک اعتیاد کجاست

این رویه متاسفانه برای زنان بسیار گران تمام می شود. زیرا که اعتیاد در زنان هنوز جایگاه قابل قبولی در جامعه و یا خانواده ها آنچنان که باید باشد نداشته و بجای درمان در مراکز کمپ ترک اعتیاد  زنان بیمار اعتیاد به شدت از سوی جامعه ترد می گردند. به همین علت آمار جرم و فحشا در میان آنان زیاد بوده و اکثر آن ها در خانه به مصرف مواد مخدر می پردازند.

آنچه که مسئله اعتیاد در زنان را بسیار حساس و زیر ذره بین برده است، تاثیر آن بر خانواده و فرزندان است. این زنان آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره خانواده و اجتماع وارد می کنند. از بین رفتن منزلت زن، از بین رفتن نقش مادری در خانواده، عدم رسیدگی به مشکلات تربیتی فرزندان، ناباروری، تولد نوزادان معتاد و… از جمله آثار سوء اعتیاد بر روی زنان می باشد

اعتیاد زنان با نقش همسر و مادر خانواده

از طرفی دختران معتاد نیز فرصت های ازدواجی سالم را از دست داده و شکافی عمیق میان نقش همسری خود و آنچه هستند، اتفاق می افتد. تمامی این آثار سود مصرف مواد مخدر نه تنها برای زنان، بلکه برای تمامی افرادی که در ارتباط نزدیک با آن ها هستند، رخ می دهد. به همین منظور است که باید چاره ای اساسی برای آینده خانواده و نظام سلامت آن ها صورت گیرد.

پایان پیام.

چاپ مطلب

بازدیدها: 138