دسته: <span>انواع مواد مخدر</span>

خانه / انواع مواد مخدر
نوشته

محرک شیشه

مواد محرک اعتیاد شیشه که امروزه از مواد نسبتاً پر مصرف می باشد آموزشی مرکز کمپ ترک اعتیاد ، آیس ، شیشه است. باید برای ترک آن اقدام کرد عوارض مصرف شيشه به قدری وحشتناک است که حقیقتاً هرویین و یا قوی ترین مخدرهای سنتی در مقابل آن بسیار ضعیف هستند [ratings]

شماره تماس مستقیم کمپ زنان