برچسب: <span>اعتیاد الکل زنان و مردان</span>

خانه / اعتیاد الکل زنان و مردان
از زندگی تا اعتیاد به الکل
نوشته

از زندگی تا اعتیاد به الکل

داستانی از زندگی تا اعتیاد به الکل زنان و مردان در مقاله کمپ ترک اعتیاد الکل ، چهار سال قبل، درست نوروز بود که من با مهدیه آشنا شدم. هر دوی ما عضو یک تور گردشگری بودیم که مقصد آن آنتالیا بود. حقیقتا من اولین باری بود که به سفر های خارج از کشور می...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان