برچسب: <span>اعتیاد به گل</span>

خانه / اعتیاد به گل
نوشته

اعتیاد دخترم به گل ماریجوانا

مصرف اعتیاد دخترم به گل ماریجوانا اعتیاد به گل در زنان و درمان اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد زنان نمونه از داستانی واقعی از شروع اعتیاد به گل و آغازی برای مصرف اعتیاد به شیشه زنان برای اکثر دخترا اولین تجربه ۱۸ سالگی شان خریدن ماشین، خانه، مسافرت با دوستان، تولد های شکیل و.. است...

نوشته

اپیدمی اعتیاد در زنان و دختران

سالهاست که اقدامات بسیاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن صورت می گیرد. اما به دلیل مختلف این امر نه تنها تا به امروز کارساز نبوده است بحث اعتیاد زنان و دختران، بلکه با رشد چشمگیری در میان قشر تحصیل کرده زنان و دختران رو به رو بوده ایم.

نوشته

گل دومین ماده مخدر مصرفی در کشور است١۵.۴ درصد از مصرف کنندگان نیز زنان هستند

 فاطمه عباسی در کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف گل در ١۴ استان که در بهزیستی برگزار شد، آمار آخرین شیوع شناسی مصرف مواد مخدر را اعلام کرد که بر اساس آن ٨۴.۶ درصد از مصرف‌کنندگان مردان مجرد و با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و ١۵.۴ درصد از مصرف کنندگان نیز زنان هستند.

شماره تماس مستقیم کمپ زنان