برچسب: <span>عوارض اعتیاد</span>

خانه / عوارض اعتیاد
نوشته

داستان واقعی اعتیاد زنان

تنها ۲۲ سال داشت داستانی واقعی از اعتیاد زنان که از خانه پدریش در یکی از روستا های اطراف مشهد به عقد محمد در آمد. بازی روزگار او را از چاله بیرون آورده و در چاه انداخت. جریان از این قرار بود که معصومه فرزند کارگری فقیر بود که بر روی زمین های دیگران کار...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان