برچسب: <span>ماری جوانا چیست</span>

خانه / ماری جوانا چیست
نوشته

فقط برای تفریح مواد گل مصرف می کردیم

فقط برای تفریح مواد گل مصرف می کردیم پلیس آگاهی اهواز این روز ها به شدت مشغول جمع کردن دختران و پسرانی است که به بهانه نبود سرگرمی و صرفا برای خوش گذرانی در ملا عام مواد مصرف می کنند. تعدادی از این نوجوانان مربوط می گردد به دو دختر و دو پسر که در...

نوشته

مخدر گل

ماده مخدر گل باید مراقب بود و این ماده بسیار خطرناک و توهم زا میباشد و برای (آموزشی کمپ ترک اعتیاد) آن باید اقدام کرد. گل یکی از نام های ماده مخدر ماری جوانا است فرم ظاهری و شکل ماده مخدر جدید گل همانند ماری جوانا است اما چرا به ان گل می گویند نه...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان