برچسب: <span>کمپ اعتیاد</span>

خانه / کمپ اعتیاد
نقش درمانی روانپزشک در کمپ ترک اعتیاد
نوشته

نقش درمانی روانپزشک در کمپ ترک اعتیاد

نقش درمانی روانپزشک در کمپ ترک اعتیاد این روز ها قانون مبارزه با اعتیاد در حال بازبینی است. در این بهبوهه، انجمن علمی روانپزشکان ایران درخواست کرده است که به اعتیاد به عنوان یک مشکل اجتماعی نگریسته شود. زیرا تنها در این صورت است که با افراد معتاد، برخوردی برخلاف آنچه شان انسانی نامیده می...

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان