برچسب: <span>کمپ زنان</span>

خانه / کمپ زنان
نقش مادرم در اعتیاد من
نوشته

نقش مادرم در اعتیاد من

رعنا، دخترکی ۱۵ ساله که غم و اشک از چشمانش رهایی نداشت در گوشه ای از کمپ نشسته بود و آنچنان در دنیایی خود غرق شده بود که گویی جهانی غیر از کابوس هایش وجود ندارد. در حقیقت زندگی چهره زشت و شوم خود را به او نشان داده بود و سر راهش شیاطینی که...

نوشته

برای ریشه کنی اعتیاد زنان چه کرده ایم؟

امروزه اعتیاد به عنوان یک بیماری در جامعه پذیرفته شده است. بیماری که همراه با انواع بیماری های روانی بوده و برای بهبود آن نیاز به مراقبت های ویژه در کمپ ترک اعتیاد زنان با کیفیت درمانی مناسب و موارد آموزش بروز شده است. اما به راستی کدام کمپ ترک اعتیاد با این ویژگی می...

نوشته

داستان واقعی اعتیاد زنان

تنها ۲۲ سال داشت داستانی واقعی از اعتیاد زنان که از خانه پدریش در یکی از روستا های اطراف مشهد به عقد محمد در آمد. بازی روزگار او را از چاله بیرون آورده و در چاه انداخت. جریان از این قرار بود که معصومه فرزند کارگری فقیر بود که بر روی زمین های دیگران کار...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان