برچسب: <span>کمپ زنان</span>

خانه / کمپ زنان
نوشته

اعتیاد زنانه با سوختن در زندگی بدون خانواده

نامش زیبا بود و البته چهره اش نیز مانند نامش زیبا و جذاب. مو های بلوند با چشمانی عسلی. او را اولین بار پس از باز شدن در بازداشتگاه دیدن. حالتش شبیه دختر بچه های ۱۲ ساله بود. انگار که اصلا بزرگ نشده بود. با بازشدن در، آغوشش را به روی مامور آگاهی باز کرد...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان