دسته: <span>ریتالین</span>

نوشته

قرص خطرناک ریتالین داروی محرک از خانواده آمفتامین

این دارو محرک است قرص ریتالین (متيل فنيدات)همانند مواد محرک اعتیاد آور از خانواده آمفتامین و در درمان بیماری پیش فعالی تجویز میشود وازخواص دیگر این دارو برای  بهبودی در تمرکز و ذهن بی خوابی بیشتر توسط دانش آموزان و دانشجویان مورد استاده این قشر قرار میگیرد.

شماره تماس مستقیم کمپ زنان