برچسب: <span>آسیب اعتیاد زنان</span>

خانه / آسیب اعتیاد زنان
نوشته

آیا اعتیاد در زنان را سریع تر درگیر می کند و یا مردان را؟

هم اکنون حدود ۱۰ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. اعتیاد در زنان می تواند به علل گوناگونی نظیر افسردگی، استرس زیاد در محیط خانه و یا محل کار، از دست دادن عزیزان، اعتیاد پدر و یا همسر و… باشد. به همین دلیل سرعت نرخ رشد اعتیاد در زنان بیش از مردان...

آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه
نوشته

آسیب اعتیاد زنان در خانواده و جامعه

آسیب اعتیاد زنان تنها به مصرف مواد مخدر ختم نمی شود. بلکه مشکل اصلی از جایی شروع می گردد، که به هر دلیلی فرد معتاد خانه خود را ترک کرده و رو به سوی کارتن خوابی می آورد. در این حالت برای تامین مواد مخدر دست به هر کاری، از جمله؛ دزدی تا تن فروشی...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان