برچسب: <span>اعتیاد دخترم</span>

خانه / اعتیاد دخترم
نوشته

نرسیدن به هدفهای زندگی منجر به اعتیاد دخترم شد

دو فرزند دختر دارم و یک پسر. همسرم مرد خوب و مهربانی است و کارمند یکی از ادارات دولتی می باشد. من نیز خانه دار هستم و به تربیت فرزندانم می پردازم. به لطف خدا هیچ مشکل مالی نداشتیم و فرزندانم در کمال آرامش زندگی می کردند. دختر و پسر بزرگم بعد از اتمام تحصیلات...

نوشته

عدم اطلاع از اعتیاد مادر به دخترش برای ترک اعتیاد

در همه زندگیم سعی کردم از دخترم مراقبت کنم. شبانه روز کار کردم تا او کمبودی نداشته باشد، تا نکند دیگران بگویند که لیاقت مراقبت از او را نداشته ام. این داستان زندگی زنی درد کشیده است که عامل اعتیاد دختر ۱۷ ساله اش بود با عدم اطلاع از برخورد بیمار اعتیاد و حمایت ناسالم...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان