برچسب: <span>اعتیاد زنان</span>

خانه / اعتیاد زنان
نوشته

اعتیاد زنانه من قسمت دوم

در ادامه قسمت دوم اعتیاد زنانه من کناره گیری ناگهانی دوستانم باعث شد که احساس تنهایی عجیبی بر من حاکم شود. برای همین هم سعی کردم مابقی شب را با آن ها مخالفت نکنم تا دیگر مرا کنار نگذارند. نتیجه این تصمیم باعث شد که در آخر شب من تبدیل به یک معتاد مست الکل...

نوشته

درد تنهایی باعث اعتیاد زنانه من

درد تنهایی باعث اعتیاد زنانه من شد نمیدانم شاید اعتیاد من به عنوان زن جور دیگر توجیه دیگر باشد ۱۷ ساله بودم که مرا به عقد مراد در آوردند. دختری روستایی که با یک نظامی ازدواج کرد و از همان روز اول بعد از ازدواج به دور از خانواده زندگی می کرد.احساس تنهایی شدیدی داشتم....

نوشته

اعتیاد به شیشه همسرم

اعتیاد به شیشه همسرم عروس خانواده هرگز فکرش را نمی کردم که شادی مواد مصرف کند. متاسفانه این را خیلی دیر متوجه شدم. درست شب عروسیمان. همان موقع که از شدت لرزش دست هایش امانش را بریده بودند و من گمان می کردم از شدت استرس و هیجان است.حدود سه سال قبل با شادی آشنا...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان