برچسب: <span>اعتیاد همسرم به شیشه</span>

خانه / اعتیاد همسرم به شیشه
نوشته

عروسم اعتیاد به شیشه داشت

عروسم اعتیاد به شیشه داشت این درد و دل مادریست که بعد از بزرگ کردن فرزندش، حال مسئولیت بزرگ کردن نوه اش نیز بر عهده اوست. مادر بزرگی که از حرکات عروس خود به ستوه آمده است. نامم فاطمه است و ۶۳ سال سن دارم. من بازنشسته آموزش و پرورش هستم و با نوجوان های...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان