برچسب: <span>اعتیاد</span>

خانه / اعتیاد
نوشته

عروسم اعتیاد به شیشه داشت

عروسم اعتیاد به شیشه داشت این درد و دل مادریست که بعد از بزرگ کردن فرزندش، حال مسئولیت بزرگ کردن نوه اش نیز بر عهده اوست. مادر بزرگی که از حرکات عروس خود به ستوه آمده است. نامم فاطمه است و ۶۳ سال سن دارم. من بازنشسته آموزش و پرورش هستم و با نوجوان های...

زنی که با ترک اعتیاد خود اکنون به دیگران کمک میکند
نوشته

زنی که با ترک اعتیاد خود اکنون به دیگران کمک میکند

چهره اش تکیده و پیر تر از ۳۵ سال نشان می دهد. اما تنها ۴۵ سال دارد و برای سال های بسیاری مصرف کننده مواد مخدر بوده است. نامش ناهید است و اکنون سرپرست کمپ ترک اعتیاد می باشد. او زندگیش را برای زنانی که جهت ترک به کمپ ترک اعتیاد می آیند، تعریف می...

آیا اعتیاد یک بیماری است؟
نوشته

آیا اعتیاد یک بیماری است؟

اعتیاد مانند بسیاری از بیماری های مهم است. بیماری قلبی، علت اصلی مرگ در جهان توسعه یافته را در نظر بگیرید. بخشی از آن به علت ژن ها است و بخشی از آن به علت انتخاب سبک زندگی ضعیف مانند رژیم غذایی بد، عدم ورزش و سیگار کشیدن است.

شماره تماس مستقیم کمپ زنان