برچسب: <span>درمان اعتیاد</span>

خانه / درمان اعتیاد
نوشته

مشکلات اجتماعی یک فرد بیمار اعتیاد

یکی از اولین خطراتی که در کمین یک فرد معتاد است، سلامت اجتماعی وی می باشد. در واقع فرد بیمار اعتیاد خود را از جامعه طرد کرده و خود را مورد قبول جامعه نمی بیند. این امر باعث می شود که شخص احساس افسردگی کرده و هر روز بیشتر در دام اعتیاد فرو رود  تا...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان