برچسب: <span>عوارض اعتیاد در زنان باردار</span>

خانه / عوارض اعتیاد در زنان باردار
ترک اعتیاد زنان باردار عوارض اعتیاد دوره حاملگی
نوشته

ترک اعتیاد زنان باردار عوارض اعتیاد دوره حاملگی

در مقاله کمپ ترک اعتیاد زنان باردار تمامی خطراتی که بیماری اعتیاد برای افراد در بر دارد، تاثیر آن بر روی زنان باردار بسیار مهلک و جبران ناپذیر است. این خطرات منجر به رشد ناقص جنین و ضعف جسمانی مادر شده و سبب بروز انواع بیماری های ذهنی و جسمی در نوزادان می شود. البته...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان