برچسب: <span>مواد مخدر</span>

خانه / مواد مخدر
نوشته

درد تنهایی باعث اعتیاد زنانه من

درد تنهایی باعث اعتیاد زنانه من شد نمیدانم شاید اعتیاد من به عنوان زن جور دیگر توجیه دیگر باشد ۱۷ ساله بودم که مرا به عقد مراد در آوردند. دختری روستایی که با یک نظامی ازدواج کرد و از همان روز اول بعد از ازدواج به دور از خانواده زندگی می کرد.احساس تنهایی شدیدی داشتم....

نوشته

اعتیاد به مواد پسرم بخاطر عشق

شروع به اعتیاد فرزندم به مواد مخدر با فریب ، همسرش تا اقدام برای مرکز ترک اعتیاد یوسف پسر بسیار دوست داشتنی و زیبایی بود. آنقدر که امکان نداشت کسی او را ببیند و نخواهد با او عکسی بیندازد. من و همسرم از آنجایی که سال ها منتظر نوزادی بودیم تا او را در آغوش...

آمار اعتیاد زنان  تاثیر بر بنیان خانواده و جامعه
نوشته

آمار اعتیاد زنان تاثیر بر بنیان خانواده و جامعه

اعتیاد در میان زنان و دختران تنها به نابودی افراد ختم نمی شود. در روند پروسه اعتیاد زنان، بنیان خانواده ها سست شده، فساد و روابط جنسی نامشروع افزایش یافته، میزان جرم و جنایت بالا رفته و سایر جرائمی که برای معتادان مرد صدق می کند، برای زنان نیز در حد کمتری صادق است.

شماره تماس مستقیم کمپ زنان