برچسب: <span>کمپ اعتیاد شیشه زنان</span>

خانه / کمپ اعتیاد شیشه زنان
نوشته

نظر کاربر در مورد کمپ ترک زنان شیشه

نظر کاربران در کمپ زنان و ترک شیشه، ۱۱ سال بیشتر نداشتم که مادرم به هزار بهانه از پدرم جدا شد. حال من مانده بودم برادر ۶ ساله ای که مدام مادرش را می خواست و پدر کینه توزی که در چهره من همسر ناسازگار خود را می دید. کم کم تبدیل به یک زن...

Call Now Buttonشماره تماس مستقیم کمپ زنان