برچسب: <span>کمپ بانوان</span>

خانه / کمپ بانوان
تاثیر محیط کار بر اعتیاد زنان
نوشته

تاثیر محیط کار بر اعتیاد زنان

طی تحقیقاتی که بر روی عوامل خطر ساز در اعتیاد زنان صورت گرفته است، مشخص شد که دو مولفه اضطراب و استرس محیطی، می تواند به صورت مستقیم بر روحیات زنان تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به تمامی استرس هایی که در محیط کار برای زنان وجود دارد، این افراد برای رهایی از این...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان