برچسب: کمپ ترک اعتیاد زنان

خانه / کمپ ترک اعتیاد زنان
نوشته

برای ریشه کنی اعتیاد زنان چه کرده ایم؟

امروزه اعتیاد به عنوان یک بیماری در جامعه پذیرفته شده است. بیماری که همراه با انواع بیماری های روانی بوده و برای بهبود آن نیاز به مراقبت های ویژه در کمپ ترک اعتیاد زنان با کیفیت درمانی مناسب و موارد آموزش بروز شده است. اما به راستی کدام کمپ ترک اعتیاد با این ویژگی می...

نوشته

اعتیاد زنان من فقط ۱۲ سال داشتم

این داستان ماجرای زنی غم دیده است که علی رغم میل خویش، سرنوشت شوم خود را برای دو دخترش رقم زده است. نام او زیباست و ۵۵ سال سن دارد. ۱۲ ساله بود اعتیاد پدر و همسر که نیازی برای ترک اعتیاد خود اقدامی نمیکردند. بازدیدها: 174

نوشته

ترک مواد مخدر زنان مادر سخت تر است یا ترک فرزند؟

این سوالی است که اگر از هر زن بیمار اعتیاد پرسیده شود، می گوید مواد مخدر و اگر از هر زن سالمی پرسیده شود می گوید فرزندم. این تفاوت میان یک زندگی سالم و زندگی همراه با مواد مخدر است. این بار به سراغ این بیمار زنان در کمپ بانوان رفته ایم. تا به پای...