برچسب: <span>کمپ ترک اعتیاد زنان</span>

خانه / کمپ ترک اعتیاد زنان
زنی که با ترک اعتیاد خود اکنون به دیگران کمک میکند
نوشته

زنی که با ترک اعتیاد خود اکنون به دیگران کمک میکند

چهره اش تکیده و پیر تر از ۳۵ سال نشان می دهد. اما تنها ۴۵ سال دارد و برای سال های بسیاری مصرف کننده مواد مخدر بوده است. نامش ناهید است و اکنون سرپرست کمپ ترک اعتیاد می باشد. او زندگیش را برای زنانی که جهت ترک به کمپ ترک اعتیاد می آیند، تعریف می...

نوشته

برای ریشه کنی اعتیاد زنان چه کرده ایم؟

امروزه اعتیاد به عنوان یک بیماری در جامعه پذیرفته شده است. بیماری که همراه با انواع بیماری های روانی بوده و برای بهبود آن نیاز به مراقبت های ویژه در کمپ ترک اعتیاد زنان با کیفیت درمانی مناسب و موارد آموزش بروز شده است. اما به راستی کدام کمپ ترک اعتیاد با این ویژگی می...

نوشته

اعتیاد زنان من فقط ۱۲ سال داشتم

این داستان ماجرای زنی غم دیده است که علی رغم میل خویش، سرنوشت شوم خود را برای دو دخترش رقم زده است. نام او زیباست و ۵۵ سال سن دارد. ۱۲ ساله بود اعتیاد پدر و همسر که نیازی برای ترک اعتیاد خود اقدامی نمیکردند. بازدیدها: 184

شماره تماس مستقیم کمپ زنان