برچسب: <span>کمپ ترک اعتیاد زنان</span>

خانه / کمپ ترک اعتیاد زنان
اعتیاد زنان آرایشگاه و کمپ زنان
نوشته

اعتیاد زنان آرایشگاه و کمپ زنان

اعتیاد زنان آرایشگاه و رفتن کمپ زنان اما داستانی واقعی همیشه زیبایی را دوست داشتم، با اینکه چهره ای جذاب و دلربا برخوردار بودم، باز هم به دنبال تغییر چهره و غافلگیر کردن اطرافیانم می گشتم. این عادت من بعد از ازدواجم شدت گرفت.داستان زندگی من شاید درس عبرتی باشد، برای تمامی زنانی که بدون...

زنی که با ترک اعتیاد خود اکنون به دیگران کمک میکند
نوشته

زنی که با ترک اعتیاد خود اکنون به دیگران کمک میکند

چهره اش تکیده و پیر تر از ۳۵ سال نشان می دهد. اما تنها ۴۵ سال دارد و برای سال های بسیاری مصرف کننده مواد مخدر بوده است. نامش ناهید است و اکنون سرپرست کمپ ترک اعتیاد می باشد. او زندگیش را برای زنانی که جهت ترک به کمپ ترک اعتیاد می آیند، تعریف می...

نوشته

برای ریشه کنی اعتیاد زنان چه کرده ایم؟

امروزه اعتیاد به عنوان یک بیماری در جامعه پذیرفته شده است. بیماری که همراه با انواع بیماری های روانی بوده و برای بهبود آن نیاز به مراقبت های ویژه در کمپ ترک اعتیاد زنان با کیفیت درمانی مناسب و موارد آموزش بروز شده است. اما به راستی کدام کمپ ترک اعتیاد با این ویژگی می...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان