برچسب: <span>اعتیاد زنان</span>

خانه / اعتیاد زنان
نوشته

خطر شروع اعتیاد زنان و ترک اعتیاد در زنان

دقیق شویم و به ریشه یابی آن ها بپردازیم. با یک نگاه کنجکاوانه خواهیم یافت که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مانند طلاق، دزدی، روسپیگری و کارتن خوابی، از جمله عوارض اعتیاد به شمار میرود . اعتیاد زنان که و آن هم رشد روز افزون اعتیاد زنان می باشد. اعتیاد در زنان بیشتر به مواد...

اعتیاد زنان با مردان متفاوت است
نوشته

اعتیاد زنان با مردان متفاوت است

اعتیاد به مواد مخدر مانند شیشه،هروئین و الکل بر اعتیاد زنان با مردان متفاوت است، و در اخر جهت بهبودی به کمپ ترک اعتیاد زنان مراجعه میکنند برای رهایی از دام اعتیاد. بازدیدها: 106

نوشته

زنی که در سن چهل سالگی اعتیاد به مواد مخدر دارد

 زنی که در سن چهل سالگی اعتیاد به مواد مخدر دارد  و همسرش را عامل این بدبختی میداند. این خانم با دستی لرزان روسریش را درست میکند و با رنگ زرد رنگی که رخسار دارد میگوید : آنروز که به خاستگاریم آمد سالم بود و مشکلی نداشت و برای آینده ترسی نداشتم اما بعد از…...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان