برچسب: <span>اعتیاد زنان</span>

خانه / اعتیاد زنان
نوشته

اپیدمی اعتیاد در زنان و دختران

سالهاست که اقدامات بسیاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن صورت می گیرد. اما به دلیل مختلف این امر نه تنها تا به امروز کارساز نبوده است بحث اعتیاد زنان و دختران، بلکه با رشد چشمگیری در میان قشر تحصیل کرده زنان و دختران رو به رو بوده ایم. بازدیدها: 98

نوشته

مهر مادری، قوی تر از هر ماده مخدری است

از روزی که چشم باز کردم، در خانواده ای که مدام پای بساط منقل بودند، قرار داشتم. خانواده ای که نه تنها من برایشان مهم نبودم، بلکه سرنوشت و آینده من نیز در قبال هر گرم مواد مخدری که استفاده می کردند، هیچ ارزشی نداشت. با دانستن این امر، خود را به درس و کتاب...

نوشته

خطر شروع اعتیاد زنان و ترک اعتیاد در زنان

دقیق شویم و به ریشه یابی آن ها بپردازیم. با یک نگاه کنجکاوانه خواهیم یافت که بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی مانند طلاق، دزدی، روسپیگری و کارتن خوابی، از جمله عوارض اعتیاد به شمار میرود . اعتیاد زنان که و آن هم رشد روز افزون اعتیاد زنان می باشد. اعتیاد در زنان بیشتر به مواد...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان