برچسب: <span>اعتیاد زنان</span>

خانه / اعتیاد زنان
اعتیاد زنان با مردان متفاوت است
نوشته

اعتیاد زنان با مردان متفاوت است

اعتیاد به مواد مخدر مانند شیشه،هروئین و الکل بر اعتیاد زنان با مردان متفاوت است، و در اخر جهت بهبودی به کمپ ترک اعتیاد زنان مراجعه میکنند برای رهایی از دام اعتیاد. بازدیدها: 106

نوشته

زنی که در سن چهل سالگی اعتیاد به مواد مخدر دارد

 زنی که در سن چهل سالگی اعتیاد به مواد مخدر دارد  و همسرش را عامل این بدبختی میداند. این خانم با دستی لرزان روسریش را درست میکند و با رنگ زرد رنگی که رخسار دارد میگوید : آنروز که به خاستگاریم آمد سالم بود و مشکلی نداشت و برای آینده ترسی نداشتم اما بعد از…...

نوشته

اعتیاد در زنان

اعتیاد در بانوان خیلی سریعتر بر چهره آنان مینشیند با وجود استفاده از مواد مخدر یا الکل حتی در سطح پایین تر از مردان، زنان معمولا سریعتر از همتایان مردشان پیشرفت می کنند،از لحاظ ظاهری و جسمی در معرض شدید چهره اعتیاد قرار میگیرند. زنان همچنین از عواقب سلامت مصرف مواد مانند مرگ، سرطان، بیماری...

شماره تماس مستقیم کمپ زنان